Czym są przepięcia przejściowe?

February 8, 2023

najnowsze wiadomości o firmie Czym są przepięcia przejściowe?

Czym są przepięcia przejściowe?

Przepięcia przejściowe definiuje się jako krótkotrwałe przepięcia elektryczne, które występują w wyniku nagłego uwolnienia energii wcześniej zmagazynowanej lub wywołanej w inny sposób.Przejściowe przepięcia mogą być naturalne lub spowodowane przez człowieka.

 

najnowsze wiadomości o firmie Czym są przepięcia przejściowe?  0