urządzenie przeciwprzepięciowe SPD

February 6, 2023

najnowsze wiadomości o firmie urządzenie przeciwprzepięciowe SPD

Najbardziej oryginalnym odgromnikiem jest szczelina pazurowa, która pojawiła się pod koniec XIX wieku.Jest używany w napowietrznych liniach przesyłowych, aby zapobiec uszkodzeniu izolacji sprzętu przez piorun i awariom zasilania, dlatego nazywa się go „odgromnikiem”.W latach dwudziestych XX wieku pojawił się piorunochron aluminiowy, odgromnik z warstwą tlenku i odgromnik śrutowy.W latach trzydziestych XX wieku pojawił się piorunochron rurowy.Piorunochron z węglika krzemu pojawił się w latach pięćdziesiątych XX wieku.W latach 70. ponownie pojawił się piorunochron z tlenków metali.Nowoczesne odgromniki wysokiego napięcia służą nie tylko do ograniczania przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w systemach elektroenergetycznych, ale także służą do ograniczania przepięć spowodowanych pracą instalacji.

najnowsze wiadomości o firmie urządzenie przeciwprzepięciowe SPD  0