Odkrycie odporności termistorów mierzących temperaturę

April 9, 2024

najnowsze wiadomości o firmie Odkrycie odporności termistorów mierzących temperaturę

Termistory to komponenty, które wykorzystują charakterystykę materiałów zmieniających swoje wartości oporu wraz z temperaturą w celu osiągnięcia pomiaru temperatury.węgiel, żelazo, kadm itp., i różne materiały mają różne właściwości odporności.

najnowsze wiadomości o firmie Odkrycie odporności termistorów mierzących temperaturę  0

Związek między oporem termistoru czułego na temperaturę a temperaturą można opisać za pomocą niektórych modeli matematycznych.który reprezentuje stosunek między rezystancją a temperaturą bezwzględną (Kelvin) jako równanie trzech parametrówZgodnie z tym modelem wartość właściwego oporu w temperaturze można uzyskać poprzez obliczenia lub wyszukiwanie tabeli.

Jednakże ze względu na różne właściwości i parametry termistorów produkowanych przez różnych producentów,mogą również występować pewne różnice w wartości oporu termistorów pomiarowych temperaturyOgólnie rzecz biorąc, rezystancja termistora wykazuje liniowy wzrost w stosunkowo niskim zakresie temperatur, podczas gdy gwałtownie rośnie w wysokich temperaturach.przy wyborze termistora, konieczne jest określenie odpowiedniego zakresu odporności na podstawie konkretnych scenariuszy i wymagań zastosowań.

Ponadto należy zauważyć, że istnieje również pewna korelacja między wartością oporu termistoru czującego temperaturę a czynnikami wpływającymi na otoczenie.Na przykład:, czynniki takie jak gaz, wilgotność i ciśnienie, w których znajduje się termistor, mogą mieć pewien wpływ na jego wartość oporu,w praktycznych zastosowaniach potrzebne są odpowiednie kalibracje i kompensacje.

W skrócie wartość oporu termistoru czującego temperaturę określa się na podstawie związku między właściwościami materiału termistoru a temperaturą,a wartość oporu może się różnić w zależności od materiału i środowiskaDlatego przy wyborze i zastosowaniu termistorów czujących temperaturę konieczne jest kompleksowe uwzględnienie takich czynników, jak ich właściwości oporowe, zakres czuwania,i adaptacyjności środowiskowej w celu zapewnienia dokładnych i wiarygodnych wyników pomiarów temperatury.